JFK อาหารสัตว์

ข้อมูลการชำระเงิน

       

การสั่งซื้อของทางร้านมี 3 ช่องทาง

 1. สั่งซื้อทางเวบบอร์ด

           
      
  • 1.1 เริ่มต้นลูกค้าคลิกเลือกเวบบอร์ด จากเมนูด้านบน จากนั้นเลือกหัวข้อ สั่งซื้อสินค้า ให้ลูกค้าระบุรายละเอียด ดังนี้   
       
   • ชื่อวัตถุดิบที่จะสั่งซื้อ พร้อมรหัสสินค้า(ถ้าสะดวก)   
   • ปริมาณสั่งซื้อ(หน่วยเป็นกิโลกรัม) หรือถุง   
   • ชื่อ-นามสกุล ผู้สั่งซื้อสินค้า และที่อยู่จัดส่ง พร้อมระบุอีเมลล์ด้วย   
   • ลูกค้าโปรดระบุว่า “มารับเองที่นครปฐม” “มารับที่สุขสวัสดิ์ 47” “จัดส่งบริษัทขนส่ง” เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง   
         
  • 1.2 ทางร้าน JFK จะสรุปยอดเงินการสั่งซื้อ กลับทางเวบบอร์ด ในหัวข้อ สั่งซื้อสินค้าเช่นกัน หรืออีเมลล์(ถ้ามี)      
  • 1.3 ให้ลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อภายใน 2 วันทำการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขานครปฐม เลขที่บัญชี 152-2-69862-4 ชื่อบัญชี ศุภชัย-สุวมล จองจิตพิศุทธิ์ (ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน)      
  • 1.4 ร้าน JFK ยืนยันการรับเงินที่ เวบบอร์ด(ในหัวข้อ ภายใน 24 ชั่วโมง) ถ้าลูกค้าโอนเงินมาแล้ว แต่ยังไม่มีการแสดงในหน้าเวบบอร์ด กรุณาโทรแจ้งด่วนที่ สุวมล 081-2073599 ศุภชัย 089-1346108      
  • 1.5 ร้าน JFK จะจัดส่งสินค้าทางขนส่งทุกเสาร์ หรือก่อนวันเสาร์ กรณีเต็มก่อน, รับของที่สุขสวัสดิ์ 47 ตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไป รายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่ง คลิกเพิ่มเติม   
        
 2. สั่งซื้อทางตะกร้าสินค้า

      การสั่งซื้อทางตะกร้าิสินค้า 
      
  • 2.1 ยืนยันการสั่งซื้อวัตถุดิบ หน่วยเป็นกิโลกรัม การคำนวณค่าวัตถุดิบใน           tarad.com จะมีการคำนวณยอดผลบวก ยอดรวม เป็นระบบอัตโนมัติ  แต่ใน   บางชนิดสินค้า ที่ราคาค่าสินค้าต่อกิโลกรัมเป็นศูนย์ เพราะจะมีการขายเป็นถุง เช่น พริมิกซ์ ยากันเชื้อรา ฯลฯ  จึงไม่มีการคำนวณให้ และยอดรวมค่าสินค้ายังไม่รวมค่าขนส่ง ประกอบกับแต่ละวัตถุดิบจะมีน้ำหนักบรรจุถุงไม่เท่ากัน ดังนั้นลูกค้าที่สั่งซื้อทางตะกร้าสินค้า ต้องรอทางร้านสรุปรายละเอียดยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบ ตอบกลับทางเวบบอร์ด หรือ อีเมลล์    ลูกค้าควรระบุในช่องรายละเอียดว่า “มารับเองที่นครปฐม” “มารับสุขสวัสดิ์47””ส่งถึงที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ" อย่างใดอย่างหนึ่ง      
  • 2.2 ทางร้าน JFK จะสรุปยอดเงินการสั่งซื้อ กลับทางเวบบอร์ด ในหัวข้อ สั่งซื้อสินค้าเช่นกัน หรืออีเมลล์(ถ้ามี)      
  • 2.3 ให้ลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อภายใน 2 วันทำการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขานครปฐม เลขที่บัญชี 152-2-69862-4 ชื่อบัญชี ศุภชัย-สุวมล จองจิตพิศุทธิ์ (ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน)      
  • 2.4 ร้าน JFK ยืนยันการรับเงินที่ เวบบอร์ด(ในหัวข้อ ภายใน 24 ชั่วโมง) ถ้าลูกค้าโอนเงินมาแล้ว แต่ยังไม่มีการแสดงในหน้าเวบบอร์ด กรุณาโทรแจ้งด่วนที่ สุวมล 081-2073599 ศุภชัย 089-1346108      
  • 2.5 ร้าน JFK จะจัดส่งสินค้าทางขนส่งทุกเสาร์ หรือก่อนวันเสาร์ กรณีเต็มก่อน, รับของที่สุขสวัสดิ์ 47 ตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไป รายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่ง คลิกเพิ่มเติม   
     
 3. สั่งซื้อทางอีเมลล์ [email protected]

      สั่งสินค้าทางอีเมล์ 
      
  • 3.1ใ้ห้ลูกค้าระบุรายละเอียด ดังนี้   
       
   • ชื่อวัตถุดิบที่จะสั่งซื้อ พร้อมรหัสสินค้า(ถ้าสะดวก)   
   • ปริมาณสั่งซื้อ(หน่วยเป็นกิโลกรัม) หรือถุง   
   • ชื่อ-นามสกุล ผู้สั่งซื้อสินค้า และที่อยู่จัดส่ง พร้อมระบุอีเมลล์ด้วย   
   • ลูกค้าโปรดระบุว่า “มารับเองที่นครปฐม” “มารับที่สุขสวัสดิ์ 47” “จัดส่งบริษัทขนส่ง” เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง   
      
  • 3.2 ทางร้าน JFK จะสรุปยอดเงินการสั่งซื้อ  กลับทางเวบบอร์ด ในหัวข้อ สั่งซื้อสินค้าเช่นกัน หรืออีเมลล์(ถ้ามี)      
  • 3.3 ให้ลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อภายใน 2 วันทำการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขานครปฐม เลขที่บัญชี 152-2-69862-4 ชื่อบัญชี ศุภชัย-สุวมล จองจิตพิศุทธิ์ (ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน)      
  • 3.4 ร้าน JFK ยืนยันการรับเงินที่ เวบบอร์ด(ในหัวข้อ ภายใน 24 ชั่วโมง) ถ้าลูกค้าโอนเงินมาแล้ว แต่ยังไม่มีการแสดงในหน้าเวบบอร์ด กรุณาโทรแจ้งด่วนที่ สุวมล 081-2073599 ศุภชัย 089-1346108      
  • 3.5 ร้าน JFK จะจัดส่งสินค้าทางขนส่งทุกเสาร์ หรือก่อนวันเสาร์ กรณีเต็มก่อน, รับของที่สุขสวัสดิ์ 47 ตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไป รายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่ง คลิกเพิ่มเติม   
        
 4. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ สุวมล 0812073599 ศุภชัย 0891346108

      สั่งซื้อทางโทรศัพท์ 
   ในส่วนลูกค้าไม่สะดวก ไม่ถนัด สั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต สามารถโทรมาสั่งซื้อได้โดยตรง หรือจะโทรถามปัญหาข้อสงสัย เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบ ค่าขนส่ง คุณภาพสินค้า ฯลฯ ทาง JFK ยินดีจะพูดคุยโดยตรงครับ ในส่วนถ้าบริษัทขนส่งที่จะส่งสินค้าไปปลายทางไม่มีระบุในรายชื่อของทางร้าน แต่ลูกค้าต้องการให้จัดส่งบริษัทขนส่งตามที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทที่ลูกค้าใช้อยู่ แจ้งมายังผม ผมยินดีก็จะไปส่งให้ ถ้าไม่อยู่ไกลจากแถบพุทธมณฑลครับ ร้านจะยืนยันยอดการสั่งซื้อสินค้า โดยการส่ง SMS กลับไปที่เบอร์ลูกค้าโดยตรง สามารถติดต่อได้ สุวมล 081-2073599, ศุภชัย 089-1346108

การคำนวณค่าขนส่ง

 

         1. ค่าขนส่งของทางร้าน เจ เอฟ เค ทางร้านจะคิดค่าขนส่งราคา 200 บาท ต่อเที่ยว( น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ลูกแรก) (ถ้าลูกค้าซื้อ 1 ลูก หรือ 2, 3 ลูก ก็เสียค่าขนส่งเหมาครั้งเดียว 200 บาทครับ) ส่วนลูกที่ 6 เป็นต้นไป คิดลูกละ 20 บาท

         2. ค่าขนส่งของ บจก.ขนส่ง ทาง ร้าน จะให้เก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง เว้นแต่นโยบายบาง บจก.ขนส่ง จะเก็บเงินค่าขนส่งต้นทาง ทางร้านจะชำระค่าขนส่งให้ก่อน แล้ว จะให้ลูกค้าโอนเงินมาให้ภายหลัง (โดยทางผมจะโทรแจ้งเลขที่บิล หรือสแกนใบเสร็จไปให้ลูกค้า ผ่านทางโทรศัพท์ของลูกค้า หรืออีเมล์ลูกค้า) 

         กรณีซื้อสินค้า โดยมารับสินค้า ที่จุดนัดรับสินค้าที่ ซอยสุขสวัสดิ์ 47

          1. ค่าขนส่งของทางร้าน เจ เอฟ เค ทางร้านจะคิดค่าขนส่งราคา 100 บาท ต่อเที่ยว(น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ลูกแรก) ส่วนลูกที่ 6 เป็นต้นไป คิดลูกละ 20 บาท

  

          1. ชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขานครปฐม เลขที่ 152-2-69862-4 ชื่อบัญชี นายศุภชัย-นางสุวมล จองจิตพิศุทธิ์ (อยู่ในเขตเคลียริ่ง ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน)

          2. เมื่อชำระค่าสินค้าแล้ว ส่งรายละเอียดผู้โอนเงิน ที่อยู่ผู้รับ โทรแจ้ง         คุณศุภชัย (089-1346108), คุณสุวมล (081-2073599) หรือ ส่งรายละเอียดผู้โอนเงิน ที่อยู่ผู้รับ มาที่ [email protected]    

   

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

นายศุภชัย จองจิตพิศุทธิ์

764-2-14982-2

( ออมทรัพย์ )

ktb

ธนาคารกรุงไทย

นางสุวมล จองจิตพิศุทธิ์

719-0-58886-8

( ออมทรัพย์ )