JFK อาหารสัตว์

���������������������

    กากงาดำเป็นวัตุดิบที่ผ่านกระบวนการสกัดน้ำมันงาออกจากงา ซึ่งมีโปรตีนสูงถึง 36% ไขมัน 14% เหมาะสำหรับนำไปเลี้ยงสัตว์ หรือนำไปผสมอาหารทำเป็นเป็นอาหารสำเร็จรูปสุนัข กระต่าย ฯลฯ

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา