JFK อาหารสัตว์

ปลาป่นเกรดกุ้ง(65)


฿0.00
จากการตรวจสอบคุณภาพทางโภชนาการเมื่อ 12 พ.ค. 2554- ปลาป่นคุณภาพดีเยี่ยม เกรดกุ้ง มีโปรตีน 65.80 การสุ่มตัวอย่าง ตรวจเชื้อโรคในปลาป่น โดยหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน คณะสั
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ปลาป่นเกรดกุ้ง
  • รหัสสินค้า : 000010

รายละเอียดสินค้า ปลาป่นเกรดกุ้ง(65)

จากการตรวจสอบคุณภาพทางโภชนาการเมื่อ 12 พ.ค. 2554

- ปลาป่นคุณภาพดีเยี่ยม เกรดกุ้ง มีโปรตีน 65.80%

 


การสุ่มตัวอย่าง ตรวจเชื้อโรคในปลาป่น โดยหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ไม่พบอี.โคไล
 

 

 


สินค้าที่เกี่ยวข้อง ปลาป่นเกรดกุ้ง(65)